Design:
Bramy

Tworzenie stron internetowych

Visitor Counter
02559468
สินค้าโปรโมชั่น
UNIC-Andriod UNIC28 UNIC-V20 UNIC-V20 UNIC28

ขั้นตอนในการสั่งซื้อ

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ดังต่อไปนี้ โดยเลือกทางใดทางหนึ่งแล้วแต่สะดวกค่ะ

1. ทำตามขั้นตอนของการสั่งสินค้า โดย คลิกเมนู หยิบใส่ตะกร้า และทำการชำระเงิน

2.สั่งซื้อทางโทรศัพท์ 089-5245646 และ 02-5999501

3.สั่งซื้อทางอีเมล์ unicthai@gmail.com

4.สั่งผ่าน Line โดยใช้ Line ID: chanyanava