นโยบายของร้าน

1.เมื่อได้รับสินค้าไปแล้ว ให้ท่านเก็บกล่อง ถุง ลวดพันสาย และอุปกรณ์ทุกอย่างไว้ก่อนเนื่องจากหากกรณีตัวเครื่องมีปัญหาจากโรงงานจะง่ายต่อการส่งเครื่องมาเปลี่ยน

2.หากเครื่องที่ท่านซื้อไปแล้วภายใน 10 วันไม่สามาถใช้งานได้หรือมีปัญหาจากโรงงาน ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีโดยค่าส่งสินค้าที่ไปแทน ผู้ขายเป็นผู้ออก และค่าส่งสินค้าที่มีปัญหาคืนผู้ซื้อเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

3.เมื่อซื้อสินค้าแล้วหากท่านไม่พอใจในสินค้าหากต้องการคืนสินค้าทางบริษัทจะทำการหักค่าบริการค่าเสียหายจากการแกะกล่องซึ่งสินค้าที่ได้รับคืนมาทางผู้ขายต้องรับภาระส่งคืนไปยังผู้ผลิต ทางผู้ขายจึงหักค่าธรรมเนียมต่างๆ 40% ของราคาสินค้า

4.กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนเครื่องรุ่นที่ใหญ่กว่า ทางร้านจะคิดค่าส่วนต่างของราคาสินค้าบวกค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนอีก 500 บาท

5.ทางร้านจะไม่รับคืนสินค้าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆโดยที่สินค้าของเราใช้งานได้ปรกติ